OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna M. Ambroziak

 

Sesja Akademii Powierzchni Oka

Ocular Surface Academy Session OphthaTherapy 2018; supl. 1: 46-49 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.09
STRESZCZENIE

Zespół suchego oka – podstawowe zaburzenie powierzchni oka – jest jednym ze schorzeń najczęściej spotykanych w codziennej praktyce okulistycznej. Diagnostyka zaburzeń powierzchni oka opiera się na analizie czynników ryzyka oraz algorytmach diagnostycznych DEWS II. Podstawę leczenia zespołu suchego oka stanowi leczenie objawowe, czyli stosowanie preparatów sztucznych łez. Najkorzystniej i najbezpieczniej jest, jeśli leki te nie zawierają konserwantów. W algorytmach terapeutycznych nie może zabraknąć termoterapii i higieny brzegów powiek. Leczenie zachowawcze należy w wybranych przypadkach rozszerzyć o leczenie przeciwzapalne i/lub immunomodulujące. Elementem krytycznym, a zarazem przyszłością powodzenia terapii i przywrócenia dobrostanu na powierzchni oka jest stosowanie zabiegów odnowy biologicznej powierzchni oka, a wśród nich szczególnie cennych zabiegów rewitalizacji gruczołów Meiboma.

ABSTRACT

Dry eye disease – basic disorder of ocular surface (ocular surface disease) – is one of the most common diseases in ophthalmological daily practice. Diagnosis of ocular surface diseases relies on analysis of risk factors and DEWS II diagnostic algorithms. Symptomatic treatment, like usage of artificial tears, is the basic treatment of dry eye disease. To assure the highest efficiency and safety drugs should not contain any conservatives. The therapeutic algorithms cannot exclude thermotherapy and eyelids hygiene. Conservative treatment, in certain cases, should be extended by anti-inflammatory and/or immunomodulatory treatment. The critical point, ensuring the future therapies and reinstating ocular surface wellness, lies in performance of procedures of biological rejuvenation of ocular surface, especially valuable procedures of revitalising meibomian glands.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY